90b17006131144b4d29e01407f165fe9bfe52304
-rw-r--r-- 2630 brssl.c
-rw-r--r-- 14131 brssl.h
-rw-r--r-- 5264 certs.c
-rw-r--r-- 3544 chain.c
-rw-r--r-- 16014 client.c
-rw-r--r-- 8518 errors.c
-rw-r--r-- 6204 files.c
-rw-r--r-- 4179 keys.c
-rw-r--r-- 16142 names.c
-rw-r--r-- 24995 server.c
-rw-r--r-- 6981 skey.c
-rw-r--r-- 8521 sslio.c
-rw-r--r-- 6924 ta.c
-rw-r--r-- 2177 vector.c
-rw-r--r-- 8605 verify.c
-rw-r--r-- 2824 xmem.c